Solar:

”Vi ved, hvor vores pc’er er, og hvad der ligger på dem”

Echo blev introduceret i Solar som et led i direktionens strategi om at skabe en mere agil, effektiv og sikker organisation

solar vind 2500 ny

ECHO GIVER SOLAR ET DETALJERET OG ALTID OPDATERET OVERBLIK

Med afdelinger rundt omkring i verden råder sourcing- og servicevirksomheden Solar over flere tusinde pc’er. Koncernen har en ambition om altid at vide, hvor de mange enheder befinder sig, og hvilken software der ligger på dem. Dertil kommer ønsket om at beskytte virksomhedens data bedst muligt. Alt dette er blevet en realitet efter implementeringen af Software Asset Management-løsningen, Echo, fra NetCloud.

”Vi har først og fremmest automatiseret måden, vi håndterer vores devices på,” forklarer Morten Junker Juul, der er IT Technical Development Supporter i Solars Group Service Desk. ”Når vi får en pc retur, om-installerer vi den og scanner stregkoden, så enheden låses, før den lægges på vores lager. Så er den korrekt registeret, og vores lager er altid ajourført.”

Løsningen giver også Solar et detaljeret og altid opdateret overblik over den software, der ligger på pc’erne.

”Systemet varsler os, hvis der er enheder, som ikke har de versioner af SCCM, antivirus, kryptering eller andet, der de facto skal ligge på dem. Echo korrigerer automatisk for dette, og bringer enheden i compliance på ny”

Echo hjælper også medarbejderne, så de er sikre på kun at have godkendt software på deres maskiner.

”Vi har nedbragt mængden af skygge-it væsentligt. For nu kan vi hele tiden følge, hvis der foregår noget på pc’erne, som falder uden for det tilladte.”

FRYSER PC’ER MED ET KLIK

Skulle det ske, at en laptop bliver stjålet, kan it-afdelingen fryse den med et enkelt tryk på en knap, så data ikke længere kan tilgås. Det er ikke mindst vigtigt ift. GDPR, da Solar nu altid kan dokumentere, at uvedkommende ikke har haft adgang til fx følsomme personoplysninger.

Frank Christensen er IT Security Manager i Solars Group IT. Han og hans folk har flere eksempler på, at løsningen har bidraget til en generel større sikkerhed.

”Vi har været ude for at få stjålet nogle pc’er. Dem har vi kunnet lukke ned remote med det samme og på den måde undgået, at de er blevet brugt til fx cyberangreb mod os. Vi er simpelthen gået ind og har fjernet data. Faktisk har vi også fået en stjålet pc retur – men det er først og fremmest dataene, vi er trygge ved at kunne sikre hurtigt og effektivt.”

Mister Solar en maskine, er der potentielt tale om et databrud. I de situationer bruger sikkerhedsfolkene Echo og en række andre værktøjer til at dokumentere over for Datatilsynet, at koncernens data er beskyttet, og at maskinen er blevet wiped og låst.

”Vi er så meget på forkant, at vores databrud ifølge Datatilsynet ikke er indberetningspligtige. Vi kan nemlig øjeblikkeligt fremvise dokumentation af, at vi tømmer maskinerne, så data ikke kan havne i de forkerte hænder,” fortæller Frank Christensen.

SÆTTES I DRIFT IGEN

Echo tjekker automatisk, hvor Solars enheder befinder sig. Er de ikke aktive, bliver de hentet ind og sat i drift igen. Ved at fjerne disse såkaldte ’black devices’ har Solar opnået væsentlige besparelser. Der er nemlig ikke længere samme behov for at købe nye pc’er, og maskinerne risikerer ikke at havne i en skuffe, hvor de ligger og bliver for gamle.

”Da vi satte strøm til systemet, fandt vi 50 ”sovende” pc’er i organisationen. Hvis jeg ikke husker galt, lå vi vist selv inde med 2-3 stykker i it-afdelingen …”, fortæller Frank Christensen. Han peger også på, at der i tidens løb er dukket 15-20 pc’er op, som Solar ikke engang var klar over, de havde. Men det er de nu.

Overblikket gør det også til en bedre oplevelse for medarbejderne at bruge helpdesk’en. For nu er systemerne fuldt opdateret med pc’ernes aktuelle tilstand. Og helpdesk’en kan i realtid følge Solars tusindvis af enheder ud på det stigende antal hjemmearbejdspladser og på koncernens lokationer rundt omkring i verden.

EN OUTSOURCET LØSNING

Solar har valgt at implementere Echo-løsningen som en managed service.

”Det giver os en rigtig god business case, fordi vi nu afregner efter forbrug. Vi betaler ikke for inaktive licenser, og vi kan skalere op og ned i antallet af enheder,” forklarer Frank Christensen og fremhæver det nyeste tiltag, som NetCloud har udviklet for Solar: En Power BI-løsning, hvor data hele tiden præsenterer garantistatus og batteritilstand på samtlige af koncernens enheder.

”NetCloud har en viden, vi ikke har. Med en managed løsning har vi altid adgang til de bedste ressourcer og kompetencer. Og det er betryggende og giver os et kommercielt forspring.”

Frank Christensen og Morten Junker Juul er glade for samarbejdet med NetCloud.

”Det kører rigtig godt. Vi skitserer vores tanker, og så omsætter NetCloud dem direkte i Echo. De er også gode til at tilpasse løsningen, så den kan håndtere de specifikke behov, vi har i Solar. Vi kan ikke nøjes med en hyldevare, og det behov løfter NetCloud for os,” siger Frank Christensen.

Makkerparret tøver ikke med at anbefale Echo-løsningen til andre virksomheder.

”Værktøjet er oplagt, hvis man vil beskytte person- og forretningsdata på et højt niveau. Og så er Echo relevant for virksomheder, der har mange enheder, der forlader lokationen. Her er løsningen helt unik. Og så er NetClouds API nemt at gå til og åbner mulighed for, at man selv kan bygge nye tools oven på løsningen.”

ECHO I FREMTIDEN

Næste skridt på vejen bliver at implementere Echo i Solars afdelinger rundt omkring i verden.

”Så vil vi kunne se, hvis der fx står 10 ubrugte pc’er i Holland, 50 i Sverige og 200 i Danmark, og så kan vi begynde at flytte rundt på dem internt. Det vil åbne et univers af unik lagerstyring. Det giver ikke mindst mening i en tid med pandemi, hvor vi hele tiden kan omstrukturere og opnå en masse besparelser,” fortæller Morten Junker Juul.

Sammen med NetCloud er Solar også i gang med en udvidelse af sine dashboards med nye varslingsfunktioner.

”Det kommer til at forbedre vores muligheder for at afdække, hvis noget afviger fra de normer, vi har udstukket. Det kan være enheder, der skifter navn, så de ikke følger vores standard, det kan også være devices, der forlader landet, eller brug af software, som ikke er tilladt. Vores indsigt og muligheder for at reagere bliver bare endnu bedre,” fortæller Frank Christensen.

”Om 6-12 måneder, når vi er kommet videre på rejsen med Echo, vil vi helt sikkert høste endnu flere gevinster. Vi har virkelig åbnet døren til et godt samarbejde. Softwareudviklingen går så stærkt, at de trusler, der ligger i ikke at have en løsning som Echo, er så alvorlige, at vi ikke vil andet end at blive ved med at udbygge løsningen og skabe endnu mere agilitet, effektivitet og sikkerhed i Solar,” slutter Frank Christensen.

"Vi har været ude for at få stjålet nogle pc’er. Dem har vi kunnet lukke ned remote med det samme og på den måde undgået, at de er blevet brugt til fx cyberangreb mod os."

Frank Christensen
IT Security Manager, Solar Group IT

Vil du vide mere
om løsningen?

Kontakt Brian, han kan fortælle dig mere om casen.

Brian Luplau
Scroll til toppen